[:mn]

                                                                                    УРИЛГА

                                          Эрхэм хүндэт  ………………………………………….таныг

Перегрин Академик Сервис, Манлайллын “Шонхор” академи хамтран зохион байгуулдаг Bloomberg B-School Connection Educational Resource Center-ийн (mini) бичил Кейс судалгаанд суурилсан хоёр дахь удаагийн тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Bloomberg B-School Connection Educational Resource Center нь Перегрин Академик Сервис байгууллага Bloomberg Businessweek-тэй хамтран хэрэгжүүлдэг их дээд сургуулиудын багш нар болон оюутнуудын мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлдэг олон улсын онлайн хөтөлбөр юм.

Тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа 2019 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо, 19-р хороололд байрладаг, тэмцээнийг ивээн тэтгэгч Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургуулийн хичээлийн нэгдүгээр байрны 3 давхарт 10:00 цагаас эхэлнэ.

Тэмцээнд ACBSP-олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагад гишүүнчлэлтэй 15 их, дээд сургуулийн 22 баг оролцохоос 12 баг нь монгол хэл, 10 баг нь Англи хэл дээр илтгэлээ тавьж, хэлэлцүүлнэ.

 

                             Хүндэтгэсэн:

                                               Манлайллын “Шонхор” Академийн захирал:

                                                                Профессор В.АЛЗАХГҮЙ

[:en]                                                                             УРИЛГА

 

Эрхэм хүндэт  ………………………………………….таныг

 

Перегрин Академик Сервис, Манлайллын “Шонхор” академи хамтран зохион байгуулдаг Bloomberg B-School Connection Educational Resource Center-ийн (mini) бичил Кейс судалгаанд суурилсан хоёр дахь удаагийн тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Bloomberg B-School Connection Educational Resource Center нь Перегрин Академик Сервис байгууллага Bloomberg Businessweek-тэй хамтран хэрэгжүүлдэг их дээд сургуулиудын багш нар болон оюутнуудын мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлдэг олон улсын онлайн хөтөлбөр юм.

Тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа 2019 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо, 19-р хороололд байрладаг, тэмцээнийг ивээн тэтгэгч Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургуулийн хичээлийн нэгдүгээр байрны 3 давхарт 10:00 цагаас эхэлнэ.

Тэмцээнд ACBSP-олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагад гишүүнчлэлтэй 15 их, дээд сургуулийн 22 баг оролцохоос 12 баг нь монгол хэл, 10 баг нь Англи хэл дээр илтгэлээ тавьж, хэлэлцүүлнэ.

 

Хүндэтгэсэн:

Манлайллын “Шонхор” Академийн захирал:

Профессор В.АЛЗАХГҮЙ[:]