Алдаа
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
 • Энэ харагдацын дизайн загвар байхгүй байна. Та сайтын админтай холбоо барина уу.

Эсээний тодорхойлолт, онцлог шинж, өвөрмөц чанар

Эсээг дунд сургуулийн сурах бичигт дараах байдлаар тодорхойлжээ. "Эсээ гэдэг бол туурийн нэгэн адил хүүрнэл зохиолын бага төрөл болох уран өгүүллэгийн өвөрмөц хэлбэр юм. Эсээ нь ямар нэг юм үзэгдлийн мөн чанар, хуульзуй, шалтгаант холбоо хамаарлыг хувь уран бүтээлчийн бодол эргэцуулэл таамаглалаар илэрхийлсэн бэсрэг хэмжээний чөлөөт зохиомжтой үргэлжилсэн үгийн зохиолын биеэ даасан төрөл мөн" (Жачин Ч, Дулам С, нар. Уран зохиол. 7,8-р ангийн сурах бичиг. УБ. 2007, 245-р тал)


Эрдэмтэн зохиолч Л.Түдэв “Үгэн бороо” (шилдэг эсээнүүд) номдоо эсээний гол онцлогийг тодорхойлохдоо: "Тодорхой сэдвийг зохиогч хэрхэн бясапган, эргэцүүлэн ямар дугнэлтэнд хүрснийгээ чөлөөтэйгээр хүүрнэн өгуулэх богино хэлбэрийн зурвас өгүүлэл, найруулал, шуумжийн аль алины шинж төрхийг агуулсан задгай зохиомжтой зохиол" гэж бичжээ.

 

Эсээ бичвэр, эсээ зохиолд дараах онцлог, чанар оршино. Үүнд:

 

-    Эсээд тод томруун дүр, бүрэн төгс үйл явдлыг эрхэмлэх албагүй, харин ямар нэг гүн гүнзгий утга учир бүхий амьдралын хэсэг бусад хэрэг явдлын тухай үзэл ойлголт, төрөгдөл сэтгэгдэл, үзэл дүгнэлтээ илэрхийлдэг.

 

-    Эсээ уран зохиолын өвөрмөц төрөл жанр болох боловч баримтад үнэн, түүхэн үнэн, бодот байдалд тулгуурладгаараа "цэвэр" уран сайхны зохиолоос ялгаатай.

 

-    Эсээ нь юуны өмнө гүн ухааны бодрол бясалгалын шинжтэй тул хийсвэр сэтгэлгээнд тулгуурладаг, гун гүнзгий санаатай, гайхшрал, эргэцүүлэл, эргэлзээ, тээнэгэлзэл, бодол, бодрол, таамаглал, төсөөлөл, сорилт туршилт, магадлал, дүгнэлттэй бичигддэг. Ер нь эсээний нэг гол онцлог бол философи сэтгэлгээний үүднээс бичдэгт оршино. Философичид аливаа юмс үззгдлийг эргэцүүлэн дүгнэхдээ тэдгээрийн мөн чанар, зүй тогтол, хамаарлыг зөв олж тайлбарлахын тулд ямагт оюун ухаандаа эрэлхийлэл, эргэлзээ, туршилт, сорилыг хийж, таамаглал дэвшүүлж байдаг. К.Маркс нэгэнтээ: “Миний амьдралын зорилго бол би юм бүхэнд эргэлзэнэ” хэмээн өгуүлсэн удаатай. Байгаль ертөнцийн түм буман юмс үзэгдэлд туйлын үнэн гэж байдаггүй болохоор “юм бүхэнд эргэлзэх”, бас гайхшрах, тээнэгэлзэх, сорих, турших, таамаглах нь гүн ухаанчдын сэтгэлгээний ерөнхий чиг хандлага, нийтлэг нэгэн хэв загвар юм.

 

-    Эсээний нэг чухал тал нь олон шинжлэх ухааны мэдлэг, ойлголтыг жирийн уншигчдад ойлгомжтой бичдэгээрээ танин мэдүүлэх, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх агуулгатай. Үүгээрээ хүмүүжүүлэн сургах ухаантай "төрөлсөнө”.

 

-    Шинжлэх ухааны нарийн ойлголт, ухагдахуун, нэр томьёо, тодорхойлолтыг олон нийтэд ойлгомжтойгоор хялбаршуулан бичдэг онцлогтой. Түүнээс бус эсээнд шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн явцуу нэр томьёо, хууль дүрэм, нарийн үндэслэгээ, нотолгоо, “туйлын үнэн”-ий гаргалгааг төдийлөн ашигладаггүй онцлог буй.

-    Эсээ нь зохиогчийн шинэ санаа, сонирхолтой сэдэв, оновчтой тодорхойлолт, гүн бодол эргэцүүлэл, урам ухаарлыг уншигчдад өгч тэднийг хөтлөн дагуулдаг, уншигчийн санааг өрнүүлдэг, өөрөөр хэлбэл уншигчдад юм бодуулж, юм үлдээдэг, зохиогч уншигчийн хооронд оюун ухааны нарийн сэжмийг тогтоодог.

 

-    Эсээ зохиогч санаагаа (эхийн гол санаа, шинэ санаа, үүдэл ба дагалдах санаа, зохиогчийн санаа гэх мэт) сарниулж бус төвлөрүүлж, агуулгыг задалж биш нэгтгэж, утгыг хураан хумиж, илүү нуршуу үг өгүүлбэргүй нягт чигжүү бичих тул ихэвчлэн бэсрэг хэмжээтэй байдаг. Гэвч эсээг богино өгүүллэгтэй андуурч болохгүй, эсээг хэдийгээр үргэлжилсэн үгээр бичивч, яруу найрагтай "өрсөлдөх”-өөр товч цомхон, үг холбоц жигд тэгш хэмтэй, уран санаа, адилтгал зүйрлэлтэй тул уншихад шүлэг мэт уран тансаг, уянгалаг, аялгуу эгшигтэй байдаг.

 

-      Эсээг ямар ч сэдвээр бичиж болох ба нэг сэдвийн дотор хэд хэдэн сэдвийн сэлгээ хийх боломжтой тул зүйл зүйлийн санааг нэг санаанд нэгтгэн зангидаж өгүүлэх боломжтой. Шинэ хүн, шинэ хэрэг, шинэ үзэл санаа, шинэ хэв суртлыг байгаль-хүн-нийгмийн баян амьдралаас зохиолч сэрж мэдэрч авдаг л юм бол эсээн сэдэв, санаа маш баялаг, олон талтай. Юм юмны тухай сэдэв бол эсээний гол сэдэв, санаа, агуулга, өгүулэмжийн үндсэн онцлог байж мэднэ. Эсээд юуны ч тухай өгүүлж болно. Тиймээс “тухай” гэдэг үгээр гарчиг өгөх нь элбэг. Тухайн юмны тухай танилцуулах нь эсээний үндсэн үүрэг зорилго, ирэлхийлэл гэж хэлж болно. Ер нь "тухай" гэж гарчигласан аливаа бичгийн эх нь мэдлэг, мэдээллийн шинжийг агуулахаас гадна эрэл хайгуулын туршиц байдаг. Тухайгүй юм байдаггүй. Байгаль ертөнц, нийгэм, хүмүүний амьдрал хэчнээн баян шигээ тэрхүү баян юмны тухай юу ч бичиж, яаж ч бодож зохиож болох бололцоотой. Тийм учраас эсээ нь өргөн сэдэвтэй, задгай зохиомжтой, чөлөөт бичлэгийн төрөл зүйлд тооцогддог.

 

Эсээний бичлэгийн арга нь олон янз учраас хүүрнэл ба шүлгийг хослуулж "шүлэглэсэн хүүрнэл”, "өгүүлсэн шүлэг”-ийн маягтай бичиж болно. Бас мэргэн үг, шигтгэл шүлэг, тахил үг, титэм үг, уянгын халил, захидал, өчиг, эхлэл шүлэг, хувийн тэмдэглэл, оруулбар, орхилт зэргийг оруулж "хачирлаж” бичиж болно.

Эсээ бичигч нь дан ганц уран сайхны сэтгэлэг, ургуулан бодохуйд тулгуурлахгүй, баримт, түүхэн үнэн, дурсамж дурдатгал хийгээд болсон хэрэг явдал, болж байгаа үйл явц, ирээдүйд болох үйлийн зөн совин, зүүд бэлгэд дулдуйдан бичих тул эсээ нь ямагт баримт-уран сайхныг шүтэлцүүлсэн онцлогтой байна.

 

-    Эсээ бичигч нь тухайн сэдвээр шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн ойлголт ухагдахуун, баримт нотолгоо, тодорхойлол, томьёолол, эшлэл зүүлт, бусад холбогдох баялаг эх хэрэглэхүүнд тулгуурладгаараа судалгаа шинжилгээний туурвил зүйн бүтээл ч болдог.

 

-     Эсээ нь уншигчдад шинэ мэдлэг, мэдээллийг шуурхай хүргэж тэднийг сургаж сэнхрүүлдэг, шинэ зүйлд анхаарал хандуулж, өдөөж дуудсан өнгө аястай бичдэгээрээ сонины нийтлэлийн шуурхай дайчин шинжтэй.

 

-   Эсээд зохиогчийн сэрэл мэдэрхүй, сэтгэлийн хандлага, байр суурь, үзэл бодол нэвт шингэсэн байх учраас эсээнээс зохиогчийг хэн бэ? гэдгийг тодорхойлон дүгнэж болно. Мөн түүнчлэн зохиогчийн сэтгэлгээний цар хүрээ, сэтгэхүйн чөлөөт байдал, бие даасан оюуны үйл, танин мэдэхүйн чадамж, чадавхийн чухам шалгуур нь эсээ байдаг ажээ.

 

-   Эсээний бүтэц, зохиомж, хэлбэр, хэв маяг, агуулга, сэдэв, санаа ямар ч байж болно, сэтгэлгээний чөлөөт байдлыг эрхэмлэдэг, түүгээр ч барахгүй сэтгэлгээний хаос (эмх цэгцгүй, замбараагүй) шинж ч илэрч болдог. Тиймээс эсээ бичигч задгай сэтгэж, чөлөөтэй эрэлхийлэл туршиц хийж, зоргоор зохион бодож бичих бололцоотой, уран сайхан хэлтэй ур дүрслэлтэй бичдэг учраас уншигчдад сонирхолтой, уншуур сайтай байдаг юм.

 

-   Эсээ нь том санааг товч бичихийн чадварыг зохиогчоос шаарддаг. Дээд зэргээр харилцаажсан, мэдээлжсэн одоох нийгэмд уншигчид роман, тууж мэт том зохиолыг уншихаасаа төвөгшөөдөг, тийм цаг боломжоор ч хомс болжээ. Харин роман, туужийн дайтай том санааг “бичил өгүүллэг”-ийн хэмжээнд багасган жижигрүүлж, эвлүүлж шахсан бяслаг шиг эвтэй нягт, илүү дутуу үг дүрслэлгүй бичих нь эсээний найруулгын онцлог юм.

 

Эсээг утга зохиолын хэлний харилцах, мэдээлэх, нөлөөлөх өргөн боломж үүргийг ашиглаж, бичлэг, найруулгын ямар л төрөл жанр, арга хэлбэр, хэв маяг, хэлбэр зохиомж, урсгал чиглэл, өвөрмөц өнгө аяс байна, түүгээр бичиж болдгоороо давуутай юм. Тухайлбал уран зөгнөл, хошин шог, харуусал эмгэнэлт, хөхүүн инээдэмт, бодрол бясалгал, дурсамж дурдатгал, утга уянга, өгүүлсэн шүлэг, өчил, үглэл дууллын аль ч төрөл жанраар олон янзын арга барилаар бичиж болно.

 

Эсээний энэ мэт олон зүйлийн онцлог, эрдмийг тухайн нэг сэдэвтэй, нэг санаатай эхэд бүгдийг багтаан бичих албагүй ч зохиогчийн үзэл бодол, дүгнэлт эргэцүүлэл, амьдралын эгэл баримтууд - дурсамж, дурдатгал, шинжлэх ухааны нотолгоо, таамаглал, эшлэл зэрэг нь эсээд байвал зохих зүйл юм.

 

Дүгнэхэд, эсээ бол хямд хялбар, өнгөц гүехэн, амар дөхөм бичвэр бус, бас туйлын төгс төгөлдөр, бүрэн гүйцэд, алдаа мадаггүй, үнэнийг баталж нотолсон бичвэр, бичихэд хэцүү "зохиол” ч биш. Эсээ нь зөвхөн хувь бодгалийн үзэл бодол, ухамсар сэтгэлгэ, мэдлэг боловсролд дулдуйдан тухайн сэдэв, санааны тухай өөрийн байр суурь, итгэл үнэмшилээ үг хэлээр оновчтой зөв, товч тодорхой, уран чадвартай илэрхийлдэг, бичиг зохиолын бие даасан нэг төрөл, олон эшт үзэл бүхий чөлөөт сэтгэлгээний бүтээлч эх бичвэр юм.

ACBSP Стандарт болон шалгуурууд

СТАНДАРТ БОЛОН ШАЛГУУРУУД


СТАНДАРТ №1. Манлайлал


Удирдах ажилтан/захирал, декан, сургалтын албаны дарга, тэнхмийн эрхлэгч/ болон багш нар үнэт зүйл, бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн чиглэл, гүйцэтгэлийн шаардлага /хүлээлт/, оюутанд хандсан үйл ажиллагаа болон гүйцэтгэлийн төгөлдөршлийг /хамгийн сайн гүйцэтгэл/ хөхүүлэн дэмждэг манлайллын тогтолцоог бий болгох, тууштай байлгахад биечлэн хошуучлах шаардлагатай. Эдгээр үнэт зүйл, шаардлага бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн манлайллын тогтолцоотой уялдаатай байж, бизнесийн сургууль, хөтөлбөр зохицон сайжирсаар байх бөгөөд нийгмийнхээ хариуцлага, олон нийтийн оролцоонд анхаардаг байна.

 

СТАНДАРТ №2. Стратеги төлөвлөлт


            Бизнес сургууль, хөтөлбөр нь оюутны болон хөтөлбөрийн биелэлтийг илүү сайн хангах үүднээс стратеги чиглэлүүдээ тодорхойлдог үйл явцтай байна. Стратегийг сайжруулах үйл явцад гүйцэтгэлийн гол үр дүн /хүлээлт/-д чиглэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөлт багтана. Түүнчлэн энэ үйл явц шинэлэг, бүтээлч байдлыг хөхүүлэн, хүлээн зөвшөөрдөг орчинг бий болгох болно.

 

СТАНДАРТ №3. Оюутан, оролцогч талуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа


            Бизнесийн сургуул, хөтөлбөр нь одоо суралцаж байгаа ба ирээдүйд суралцах оюутан, оролцогч талуудын эрэлт шаардлага, хүлээлтийг тодорхойлох тогтсон дүрэм журамтай байна. Түүнд бизнесийн сургууль хөтөлбөр нь оюутан, оролцогч талтай харилцаагаа хэрхэн өргөжүүлж байгаа, тэдний сэтгэл ханамжийг хэрхэн тодорхойлж байгаагаа харуулна. Оролцогч талд эцэг эх, ажил олгогч, төгсөгч, хандивлагчид, бусад сургууль олон нийт гэх мэт бүлгүүд багтана.

 

СТАНДАРТ №4. Оюутны суралцахуйн үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээ


            Бизнесийн сургууль, хөтөлбөр нь хичээлийн хөтөлбөрүүдийг боловсруулан хөгжүүлэх буюу сайжруулахад хэрэглэж байдаг, үр бүтээлийг нотлон баримтжуулж байдаг үр дүнгийн үнэлгээний хөтөлбөртэй байна. Бизнес сургууль, хөтөлбөр тус бүр өөрийн үр дүнгийн үнэлгээний хөтөлбөрийг боловсруулсан байх үүрэгтэй.

 

 

СТАНДАРТ №5. Багш, ажилтнуудад чиглэсэн үйлчилгээ


            Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго, зорилтуудаа биелүүлэх чадвар нь тус сургуулийн багш, ажилчдын тоо, чанар болон тэднийг хэрхэн үр бүтээлтэй ажиллуулж буйгаас хамаардаг. Тиймээс ACBSP-ийн магадлан итгэмжлэлд орох гэж буй бизнесийн сургууль, хөтөлбөр бүр дараах зүйлсийг хэрэгжүүлсэн байна.

 1. Чадварлаг сайн багш бүрдүүлэх бодлого, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
 2. Тодорхой зорилго, шалгуурт үндэслэн багш нарыг үнэлэх.
 3. Багш нарыг мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх боломжоор хангаж, тэнхим болон багшийн өөрийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө зорилтуудыг хэрэгжүүлэх% эрдэм шинжилгээний ажлын бүтээмжийг буй болгох.
 4. Дээд зэргийн багшлах орчин, уур амьсгал бүрдүүлэхийг сайшаан дэмжих.


СТАНДАРТ №6. Сургалтын болон бизнесийн үйл ажиллагаа.


            Төгсөгчдийг мэргэжлийн ажилд бэлтгэхийн тулд эдийн засгийн мэргэжил олгодог сургууль болон түүний сургалтын хөтөлбөр нь зөвхөн бизнесийн хичээл багтаах бус даяаршсан ажлын байр, цаашилбал даяаршсан нийгмийн хэрэгцээ шаарлагатай холбоотой хичээл орно. Төгсөгчид нь нийгмийн бусад гишүүдтэй харилцах, өөрчлөлтийг уян хатнаар нь хүлээн авдаг чадвартай байх хэрэгтэй тул оюутнуудыг эдгээр сорилтод бэлтгэх сэдвийг судлахыг дэмжвэл зохино.

            Энэхүү шаардлагыг хангахын тулд бизнесийн сургуулийн хөтөлбөрүүд нь шинэлэг байж, хөтөлбөрт сурах уян хатан сонголтоор хангах ёстой. Сургалтын хөтөлбөрийн 2 гол зорилго нь суралцагчдын оюуны чадавхыг хөгжүүлэх , бие даасан үзэл бодол, үйл ажиллагааг хийх бүтээлч чадавхийг төлөвшүүлэх явдал юм. Бизнесийн сургууль төгсөгч нь мэргэжлээсээ үл хамааран эдийн засгийн талаар өргөн мэдлэгтэй болж, бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх үндсэн мэдлэгийг олж авдаг.

            Иймээс бизнесийн сургуулийн баклавр болон төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөрт үндсэн хичээлүүдээс гадна нарийн мэргэжлийн хичээлүүдийг түлхүү оруулбал зохилтой.

            Санхүүгийн нөөц, сургалтын тоног төхөөрөмж, номын сан, сургалтын материал, программ хангамж, оюутны хотхоноос гадуур байгаа нөөц зэрэг нь сайн хөтөлбөр, чанартай сургалтын үйл ажиллагааг тэтгэхүйц орчин үеийн шаардлага хангасан байна. Аливаа бизнесийн сургууль нь оюутан элсүүлэх, үргэлжлүүлэн суралцуулах талаар өөрийн бодлого, дотоод дүрэм журамтай байна.

Online Training (APA)

APA Writing Style Training and Testing Course

We have created a two-part APA online program. Part I consists of a 150-question interactive training program, with instructional content, that reviews 17 APA topical areas. The instructional content sections and the interactive question sections show both correct and incorrect examples of APA requirements.

Part II is a 50-question online APA test that can be used to validate APA writing style competency. Typically, students take the training program before they take the competency exam.

How to Register

If you decided to use our services, please fill the Service Enrollment Form

 

Academic Leveling Courses (ALC) (2)

University Instructed Course.
Three course units, each unit with a pre-test and post-test. Each unit covers four Common Professional Component (CPC) topics. Students enroll in the University course, purchase their custom-published e-books from Cengage publishing, and then complete the course assignments, unit pre-tests, and unit post-tests as directed to do so within the University course syllabus. Each unit pre-test and post-test includes 10 question for each CPC topic, 40 questions total on the exam.

Service

Services

 

Peregrine Academic Services provides higher education services for program level accreditation, curriculum assessment, academic continuous improvement, and student/faculty development.

 

Specific services include: Direct Assessment Services with online comprehensive exams used for internal and external benchmarking and program-level analysis with specific exams for community colleges, business programs, accounting programs, and international business programs.

 

Academic Leveling Courses for educational transitions in business degree programs to assist and level students between degree programs.

 

Online American Psychological Association (APA) writing style training and competency evaluation, used to ensure APA style competency so that students and faculty can focus on content rather than style. Higher Education Consulting Services for continuous improvement of the academic program.

 

The Peregrine Advantage


We use unique material for each academic degree level, thereby ensuring that online exams are most appropriate for student evaluations. Existing test banks are statistically measured to ensure question integrity, validity, quality, and reliability.

 

Detailed reports include statistical evaluation to the subject-level, thereby ensuring that you have the data you need to truly make a difference with your higher education program.

 

We are a corporate partner with several major accreditation and academic organizations. Our direct assessment exams were developed in cooperation with the business program accreditation authorities to ensure validity and reliability of source material to meet all accreditation and accountability requirements.

 

Current clients include traditional campus-based universities, online schools and programs, and blended/accelerated programs. Clients include community colleges along with colleges and universities offering associates, bachelors, masters, and doctoral programs, both US and non-US colleges and universities.

CPC Based Comprehensive Exam


CPC Based Comprehensive Exam (COMP)


Service Overview

 

We offer online direct assessment services for program-level accountability based on the Common Professional Component (CPC) in business higher education. The CPC-based Comprehensive Exam (COMP) is an online student exam that measures learning outcomes at the program level.

 

Students take the exam early in their academic program, usually within their first business course (inbound exam). Students take the same exam at the end of their program, usually just before graduation within their last course (outbound exam).

 

The comparison in scores between the inbound exam and the outbound exam is used for internal benchmarking. The comparison of the outbound exam scores with the resultsfrom other universities is used for external benchmarking.

 

Both internal and external benchmarking from the CPC-based COMP exams satisfy accreditation requirements.

 

Services for Non-US Business Universities and Programs


In response to the increasing number of colleges and universities outside the US seeking US program accreditation, we have refined the service specifically for non-US universities. We removed any test questions unique to US business and translated the test banks into other languages.

The result is a CPC-based COMP exam applicable to any business university. The test bank includes questions that are globally focused, representing the foundational knowledge areas of business education.

 

What are the CPC Requirements?

 

As defined by the Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) and the International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE), the CPCs include the following business topics.

 

 1. Marketing
 2. Business Finance
 3. Accounting
 4. Management
 5. Legal Environment of Business
 6. Economics
 7. Business Ethics
 8. Global Dimensions of Business
 9. Information Management System
 10. Quantitative Techniques/Statistics
 11. Business Leadership
 12. Business Integration and Strategic Management

 

Affordable, Customized Solutions for Your

Business Program Accreditation Requirements

 

Exam Versions

 

We offer two versions of the exam to address both undergraduate and graduate degree programs. Exam content is unique to the academic degree level.

 

Exam Content

 

Exam content includes questions and subject areas associated with the foundational knowledge areas. Questions are focused on application of the material in today's business environment. We offer an applied exam focused on practical business knowledge.

 

The Test Banks

 

The test bank includes 40 questions per topic. Each topic includes 4-6 subject areas. The exam material is what business majors should know upon completion of their business degree. The test bank has been verified and validated.

 

Exam Structure

 

An online comprehensive exam includes 10 randomly selected test questions from each topic. Most undergraduate exams include all 12 CPC topics. Most graduate-level exams include 6-10 CPC topics. Topic selection is based on the required core business curriculum. You can have more than one exam for your university if you have more than one degree program.

 

Program Integration

 

The inbound and outbound exams should be associated with courses. The course-exam association helps ensure correct data tracking and reporting. The online exam can be an assignment within a course.

 

Exam Key Registration

 

We create an Internet micro-site for student self-registration for the exam keys. The password protected micro-site lists the course-exam associations. The student selects their course and completes the registration process (name and e-mail address). Exam keys are hyperlinked.


Exam Administration


Online exams can be completed either in the classroom or as a homework assignment. The exam typically takes 50-90 minutes to complete depending upon how many topics and questions are included on the exam.

 

Exam Integrity


We have put several measures in place to help ensure academic integrity of the exams. Each exam is unique based on a random selection from the test bank. Students cannot copy/paste questions into a search engine. Each question is timed. A notification message appears anytime a student leaves the exam site. Only three log-in attempts are allowed once the exam has begun. The exam will become inactive after 48 hours. Collectively, these measures along with your accountability efforts help ensure overall exam integrity and validity.


Report and Data Analysis


Reports and Data Analysis that Meet

Your Accreditation Requirements


Reports Overview

 

Our signature capability resides within the nature, content, and structure of our very detailed and comprehensive reports that we provide to you at the end of an examination period. No other vendor can provide you with the level of detail and analysis that we provide—at no additional charge.

 

Our reports are designed to give you the data you need for continuous improvement of your education program. The reports can also be included in your accreditation reports. The Testing Method

 

The preferred method of testing is for all students to take the exam twice in their academic program. Students take the exam at the start of their business program, called the inbound exam. Student again take the exam at the end of their program, called the outbound exam. The comparisons of inbound result to outbound results is your INTERNAL BENCHMARK. The comparison of outbound scores with other international universities is your EXTERNAL BENCHMARK.

 

Internal Benchmarking The internal benchmarking section includes:

 

 • An Excel file with all the data for each exam.
 • Summary and descriptive statistics of the entire data set in a format that is easy to understand and apply.
 • Side-by-side and statistical comparisons of the inbound exam and outbound exam results.
 • Frequency of questions missed for all evaluated subject areas, approximately 4-6 per topic.

 

External Benchmarking For the purpose of external benchmarking your business program, we provide you with:

 

 • Direct comparison of the outbound exam results with other international universities.
 • The percent change from inbound to outbound of your student results compared to the averages from other international universities.

 

Cohort Analysis If we segregate the student population based on your input (for example, by campus location or degree specialization), then we can also perform cohort level analysis. The results from different student cohorts, or sub-populations, can then be statistically compared.

 

Internal AND External Benchmarking with

Detailed Comparative Analysis


Customization

 

Exams can be customized. You only need to test on the business degree Common Professional Component (CPC) topics that apply to your program. You select which business topics to include on the exam. You can also have more than one exam for your program depending upon the number of specializations or concentrations you have.

 

Client-Specific Topics

 

If you have unique topic areas that are not included on our CPC list and you want the exam to include the topics, we will work with you to create a client-specific topics for an exam that includes both your test questions as well as our test questions. You can use your client-specific topics for internal benchmarking, but not for external benchmarking.

 

Pre-Graduation Surveys

 

When you use our outbound exam, you  have the option to include a student survey, thus providing you with another data point for your overall assessment programs that is recognized and accepted by the accreditation authorities. We offer the option of a pre-graduation survey at no additional charge. We have a standard survey question list and you can add your own questions to the survey. We will provide you with the data in Excel and a brief summary report.

 

All Data Provided You receive all the original data from our online exams so that you can conduct your own statistical analysis and use the data as you determine best for your program. The original exam data are provided to you in an Excel file. You can then link these results to your student databases for additional data analysis by any other variables you have on the students.

 

Comparative Data

 

For the purpose of external benchmarking, you must be able to compare the results of your students with the results obtained at other education institutions. What is most important with these comparisons is that you are compared with similar, peer-level universities. We can provide the type of peer-level comparisons you need for statically valid analysis.

We have data sets for traditional, on-campus, and blended programs in business education. We have data from both US and non-US universities.

 

If there are enough universities within a particular region or country, we can form a new aggregate pool for the purpose of comparative analysis.

 

We will work with you to identify the most appropriate types of peer-level schools for the best possible comparative analysis.


Links

 

 

 

Video

000000
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
0
0
0
0
0
0

Your IP: 54.224.43.96
Server Time: 2017-10-19 09:17:39
Visitors Counter