Блумберг Бизнесвикийн Би-Скул Коннекшн нь оюутнуудыг өнөөгийн бизнесийн мэдээллийн тууштай уншигчид, идэвхтэй суралцагчид болоход нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бэлтгэгдсэн академик сургалтын түнш юм. Би-Скул Коннекшн нь оюутнуудад бизнесийн өнөөгийн цаг үеийн нөхцөл байдлыг сайн уншиж судлан танилцах,   тэднийг хичээлийн хөтөлбөрийн болон ирээдүйн ажил мэргэжлийн аливаа хэлэлцүүлэгт өөрийн үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлж сурахад бэлтгэх зорилготой.

Перегриний санал болгож буй Би-Скул Коннекшн нь их, дээд сургуулиудын багш, оюутнуудад зориулсан онлайн, дижитал хэлбэрээр явагддаг үйлчилгээ юм. Энэхүү үйлчилгээний долоо хоног тутмын сургалтын агуулгад Блумберг Бизнесвик ба Блумберг мэдээллийн төв багтана. Сургалтын агуулга нь оюутнуудыг дэлхийн хэмжээний мэдлэгтэй, мэргэжлийн ур чадвартай төгсөгчид болгон хөгжүүлэхээр бэлтгэгдсэн.

Би-Скул Коннекшн нь мэргэжлийн онцлог, чадамжинд суурилсан агуулга бүхий хичээл, хөтөлбөрийг санал болгодог бөгөөд агуулгыг нь өөрсдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн сонгох, тохируулах боломжтой. Энэхүү үйлчилгээ нь хөтөлбөрийн ба байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн   ерөнхий ур чадвар, суурь мэдлэг, глобал сэдэв, сургалтын бодит үнэлгээ, зохион байгуулах чадвар, шинэ санаачилга, насан туршийн боловсрол ба хэрэглэгчийн вэб гэсэн шалгууруудыг хангана.

 • Онол нь бодит амьдралд хэрэгжиж байдаг бизнесийн програмын ертөнцөд нэвтрэх гол хаалга болох глобал сэтгэлгээний соёлыг бий болгоно.
 • Тодорхой үүрэг даалгавар, анги танхим дахь үйл ажиллагаанаас үл хамааран бизнесийн мэдээ мэдээллийн тогтмол уншигч байхыг дэмжинэ.
 • Оюутнууд илүү сайн мэдээлэлтэй, улам их оролцоотой байх төлөв үүснэ.
 • Бизнесийн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварууд нь хоорондоо хэрхэн уялддаг тухай, мөн уялдаанууд нь бизнес эрхэлдэг байгууллагуудын амжилтанд ямар ашиг тустайг заана.
 • Ажлын байранд шилжин гарахад бэлэн, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай төгсөгчдийг бэлтгэнэ.
 • Оюутнууд ямар манлайлагчийг үлгэр дууриал болгох, ямар хүсэл эрмэлзлэлийг нэн тэргүүнд тавих, мөрөөдлийн компани нь ямар шинж чанартай байх зэрэг мэдлэгийг уншиж судалснаар улам их зориг эрч хүч олж авна.

           Блумберг Бизнесвик нь дэлхийд хамгийн олон уншигчидтай долоо хоног тутмын нийтлэлүүдийн нэг бөгөөд цахимаар эсвэл хэвлэлийн захиалгын аль ч хэлбэрээр авах боломжтой.

“Манай Хьюстон-Викториа их сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын сургуулийн магистрантурын хөтөлбөрт бид Блумберг Бизнесвикийг хэрэгжүүлснээр ач холбогдлыг нь ойлгож чадсан. ББВ-ийн бизнесийн түүхүүдийг багш нар ашигласнаар ёс зүйд суурилсан манлайлал, баг бүрдүүлэх зэрэг хичээлүүдийн зорилтот үр дүнг бодит байдалтай уялдуулж чадаж байна. Оюутнууд ББВ бол онол, практик хоёрын хоорондын зайг нөхөж чадсан чухал аргуудын нэг гэж үзсэн. Энэхүү амжилт нь бидний эрхэм зорилгодоо хүрэх, мөн AACSB магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын хөтөлбөрийн чанар ба уялдаа холбоог хангах гэсэн үзүүлэлтүүдэд чухал ач холбогдолтой юм”.

                                                           –Farhang Niroomand, Хьюстон-Викториа их сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын сургуулийн захирал  

 Танхимын сургалттай нэгтгэх арга замууд /санаанууд/

Би-Скул Коннекшн нь оюутнуудын бичгийн болон ярианы чадварыг сайжруулж, тэдний идэвхийг нэмэгдүүлэн, оролцоо ба хувь нэмрийг нь ихэсгэж, оюутнуудын бизнесийн мэдлэгийг баяжуулна. Ингэснээр тэдний бүтээлч сэтгэлгээ дээшилж, ирээдүйн төлөвлөгөө нь сайжирна. Ашиглагдаж буй арга хэрэгсэлүүд:

 • Мэргэжлийн/салбарын/ онцлог арга замууд
 • Хичээлийн түүвэр агуулга
 • Хэлэлцүүлэг өрнүүлэх
 • Жишиг хичээлийн төлөвлөгөө

Оюутнуудын мэргэжлийн хөгжлийн арга хэрэгсэлүүд

Оюутнуудыг ирээдүйн амжилт руу хөтлөхийн тулд тэд зөвхөн дэлхийн эдийн засгийн эргэн тойронд өнөөдөр юу өрнөж байгаа талаар сайн мэдээлэлтэй байгаад зогсохгүй, мэргэжлийн үндсэн ур чадварыг бүрэн эзэмшсэн байх ёстой. Хэрхэн мэргэжлийн түвшинд ярилцлага авахаас эхлээд өөрсдийн танилцуулгаа олон нийтэд онлайнаар ямар менежменттэй түгээх гэх мэт. Би-Скул Коннекшн үйлчилгээний карьер хөгжлийн баялаг арга хэрэгсэлүүд нь оюутнуудад мөрөөдлийн ажлын байрандаа саадгүйгээр ороход шаардлагатай ур чадваруудыг олгоно. Мөн энэ хугацаанд өөрсдийнх нь авьяас чадвар, боломжуудыг таниулж, хөгжүүлэхэд нь тусална. Үүнд:

 • Карьерийн үнэлгээ
 • Карьерийн нууцлаг талууд
 • Карьерийн стратеги төлөвлөлт
 • Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө

Долоо хоног тутмын сургалтын удирдамж

Одоо буюу өмнө нь болж өнгөрсөн үйл явдлын сургамжийг манай “By Professors, For Professors” сургалтын удирдамж ач холбогдол бүхий хичээлийн төлөвлөгөө болгон хувиргадаг. Эдгээр удирдамжуудыг их, дээд сургуулиудын багш нараас бүрдсэн зөвлөл боловсруулж, онолыг бодит амьдралд хэрэгжүүлэхийн тулд дасгал ажил, бие даалт бүхий цогц хөтөлбөр болгон нэгтгэдэг.

Сонголт хийх боломжтой EDGE удирдамж

 Долоо хоног тутмын Блумберг Бизнесвик EDGE (Гүйцэтгэлийн хөгжлийн удирдамж ба сонголт хийх) нь оюутнуудын оролцоог идэвхжүүлэхийн тулд багш нарын сонгосон нийтлэлүүдийг нөлөө бүхий ухаалаг сургалтын агуулга болгон хувиргана. Чадамжид суурилсан EDGE их, дээд сургуулиудын багш нарыг тухайн цаг үеийн бодит байдлыг тусгасан кейс судалгаагаар хангана. Багш, бизнесийн сургууль, магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ба ажил олгогчдын бизнесийн хөтөлбөрөөр амжилттай суралцаад төгсөж буй оюутнуудаас харахыг хүсдэг үр дүн нь ур чадварын суурь юм.

Үйлчилгээний төлбөр

              B-Скул коннекшн мэдээллийн төв www.ResourceCenter.Businessweek.com сайтаар зочлоорой. Энэхүү идэвхитэй, үнэлшгүй академик мэдээллийн сайттай бүрэн танилцахыг хүсвэл бидэнтэй Info@PeregrineAcademics.com хаягаар холбогдож нэвтрэх код аваарай.

 

Тоо хэмжээ 1 жилийн 25 долоо хоног 20 долоо хоног
1-300 $28 $15 $12
301-1,000 $27 $14 $11
1,001-2,000 $25 $13 $10
2,001-3,000 $24 $12 $9
3,001+ $22 $11 $8

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. pasmon.mn